Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення дисципліни «Епізоотологія та система діагностичних процедур» для денної форми навчання виділено всього 260 академічних годин (8 кредитів ЕCTS), у т.ч. аудиторних – 92 годин (лекції – 48, практичні заняття – 48), самостійна робота студентів – 133 години. Дисципліна є частиною навчальної програми «Лабораторна діагностика інфекційних хвороб». Програма розроблена в рамках міжнародного проекту «Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab) за Програмою Erasmus +, проект KA2 n 586383-EPP- 1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHEJP (2017-2978/001-001) для забезпечення спеціалізації «Лабораторна справа» за напрямом «Лабораторна діагностика інфекційних хвороб»