Вибіркова навчальна дисципліна «Діагностика паразитарних хвороб» основною своєю метою має – сформувати систему знань і навичок з організації науково обґрунтованої системи діагностичних заходів за паразитарних хвороб тварин, в тому числі небезпечних для здоров’я людини.

Програма розроблена в рамках міжнародного проекту «Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab) за Програмою Erasmus +, проект KA2 n 586383-EPP- 1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHEJP (2017-2978/001-001) для забезпечення спеціалізації «Лабораторна справа» за напрямом «Діагностика паразитарних хвороб»