The purpose this course is to provide specialists in the field of veterinary medicine with the necessary knowledge to ensure proper laboratory research (testing) of quality and safety of food. Метою вивчення даного курсу є формування у фахівців в галузі ветеринарної медицини необхідних знань із забезпечення належного проведення лабораторних досліджень (випробувань) якості та безпечності продуктів харчування.